ചെസ് കളിയില്‍ വിജയിക്കാന്‍ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ന ചോദ്യത്തിന് കുതിരയെ മാറ്റി പശുവിനെ വച്ചാല്‍ മതി അപ്പോൾ വെട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ….പശു വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും നിഖില വിമൽ

Leave a Comment